Murvin Chan, MSc, Peter Lasschuit, RN

Peter Lasschuijt, RN

Lasschuijt is werkzaam bij de RAV Hollands Midden als ambulanceverpleegkundige. Ook werkt hij parttime als Coördinator Noodhulp bij het Rode Kruis en maakt hij onderdeel uit van de Medische Dienst van het Rode Kruis. Lasschuijt is tevens lid van de Mass Casualty Expertgroep binnen het (internationale) Rode Kruis. Vanuit het laatste is hij mede-verantwoordelijk voor de succesvolle implementatie van internationale leringen binnen de Nederlandse Rode Kruis organisatie. Zo is Lasschuijt mede-ontwerper geweest van de Noodhulpteams, de rol van het Rode Kruis binnen de Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB).

 

Murvin Chan, Msc, MscBA

Chan is de nationaal coördinator van de Noodhulpteams. Dit zijn teams bestaande uit vrijwilligers die opgeleid worden op ambulancediensten te ondersteunen tijden grootschalige medische incidenten in Nederland. Chan is een van de oprichters van het Grootschalige Geneeskundige Bijstandsmodel, het mechanisme wat tijdens een Mass Casualty Incident in Nederland in werking treedt. Naast zijn werkzaamheden, schrijft hij diverse artikelen voor vakbladen en is hij auteur voor de noodhulpteams lesmaterialen van het Rode Kruis. Net als Lasschuijt maakt hij onderdeel uit van de Mass Casualty Expertgroep binnen het (internationale) Rode Kruis en bezoekt hij regelmatig het buitenland om lering te trekken.

Momenteel zijn we o.a. bezig met de uitrol van een chirurgische training, die ontwikkeld is door de Nederlandse Vereniging van Traumatologie in samenwerking met Rode Kruis, traumacentra en defensie.

Tijdens dit symposium zouden we dan ook graag willen overbreng hoe de medische respons in het buitenland, bijvoorbeeld Israël is. In Israël is de medische respons namelijk heel ver ontwikkeld aangezien hier helaas vaak acute situaties voorkomen.

In de Nederlandse zorgsector kunnen we veel leren van dit soort landen. In het bijzonder in de pre hospitale opgeschaalde zorg.