Lex van Loon, MSc.

Mijn naam is Lex van Loon en na het afronden van mijn studie Technische Geneeskunde hier in Twente ben ik bij deze opleiding aan de slag gegaan als docent.
Daarnaast doe ik een promotieonderzoek op de intensive care van het RadboudUMC in Nijmegen. Waarbij ik beter probeer te voorspellen of het geven van extra vocht via een infuus aan patiënten voordelig voor hen zal uitpakken. Dat blijft namelijk lastig te voorspellen en dat terwijl de helft van deze patiënten niet goed reageren op deze toediening. Naast het onderbouwen van deze therapeutisch keuzes aan de hand van mijn promotieonderzoek richt ik me ook op het opleiden van mensen die werkzaam in de acute zorg. Hiervoor heb ik mede een serieus game ontwikkeld waarmee clinici op hun computer kunnen trainen met medische spoedsituaties. Waarbij ‘game over’ een optie is, maar gelukkig zit er ook een resetknop op. Clinici in de acute zorg moeten namelijk lastige keuzes voor interventies bij kwetsbare patiënten in complexe situatie snel kunnen maken. Hierbij is kennis van de complexe fysiologische processen en het gebruik van techniek van grote waarde.
Het symposium gaat dan ook over een goed gekozen thema op het snijvlak van technische geneeskunde en biomedische technologie!