Guus Rijnders, Prof., Dr., Ing.

Prof. Dr. Ing. Guus Rijnders

Prof. dr. ing. Guus Rijnders is hoogleraar nano-elektrische materialen en is wetenschappelijk directeur van het onderzoeksinstituut MESA+ van de Universiteit Twente. MESA+ heeft een wereldfaam op het gebied nanotechnologie, waaronder bijvoorbeeld de ontwikkeling van microfluide systemen en uitleestechnieken. Er is een nauwe samenwerking met instituut TechMed van de UT. TechMed is het instituut dat zich o.a. richt op biomedische technologie.

 

Guus Rijnders is binnen de vakgroep Inorganic Materials Science bezig met de ontwikkeling van een ademtest die levens kan redden. Een ernstige aandoening als longkanker wordt namelijk vaak pas in een heel laat stadium ontdekt. Massale screening of controle-onderzoek in het ziekenhuis zou dat kunnen voorkomen, maar is nu nog onbetaalbaar en onpraktisch. We kunnen niet iedereen elke week in een MRI-scanner stoppen. Bovendien zie je dan nog niet alles.

Het gevolg is dat veel longkankerpatiënten dure en belastende behandelingen moeten ondergaan of onnodig sterven. De ademtest gaat uit van het principe dat de menselijke adem indicatoren bevat voor eventueel aanwezige ziektes. Net zoals indicatoren in bloed en urine dat zijn. Ademtests vinden nu nog plaats met apparatuur in een gespecialiseerde laboratoriumomgeving.

De door Rijnders gebruikte chiptechnologie zorgt ervoor dat screening kan gebeuren met behulp van mobiele, betaalbare apparatuur. Zijn droom is dat een laagdrempelige ademanalyse breed beschikbaar komt. Daarmee zou iedereen op elke dag en op elke plek zelf een screening kunnen uitvoeren. Een apparaat waar je bijvoorbeeld je adem in kan blazen. Je smartphone of een ander mobiel apparaat beschikt dan over een ingebouwde sensor, analyseert meteen je adem en vertelt wat er aan de hand is. Dat is waar we naar toe willen.

 

Tijdens het symposium Saving Seconds zal Guus Rijnders komen vertellen over zijn toekomstvisie, waarbij screening simpel en laagdrempelig is. In acute situaties kan screening dus meteen worden toegepast zonder tussenkomst van andere partijen. Ernstige acute situaties zullen op deze manier dus voorkomen kunnen worden.