Carine van Rijn

Voor het bieden van deze acute zorg moeten een hoop disciplines samen werken om een patiënt te stabiliseren. Een van de disciplines die hierbij van groot belang is, is de anesthesist.  De anesthesist zorgt voor pijnverlichting bij patiënten die een ingrijpende behandeling moeten ondergaan. Daarnaast monitort een anesthesist de vitale functies van een patiënt en grijpt in indien nodig.

Tijdens het symposium zal Carine van Rijn, een anesthesioloog van het Isala ziekenhuis in Zwolle, spreken over haar werk. Zij zal de rol van een anesthesioloog toelichten en daarbij casussen bespreken van acute situaties die zij heeft meegemaakt en haar cruciale rol hierbij toelichten. Hoe reageer en handel je namelijk zodra er een acute situatie op de OK ontstaat? Hoe hou je dan het hoofd koel?
Carine van Rijn zal een inkijkje geven op de OK tijdens deze acute situatie en tevens zal zij vertellen over problemen binnen de anesthesie die in haar ogen met behulp van technische innovaties opgelost zouden kunnen worden.