Login

Je kunt je hier inloggen om je aanmelding te controleren. Is er iets misgegaan? Mail ons op symposium@paradoks.utwente.nl

Let op: niet-leden van Paradoks loggen in met naam i.p.v. s-nummer

Waar zie ik mijn aanmelding na inloggen?
Druk op het tabje ‘registrations’ (bovenaan, icoon met een vinkje), druk vervolgens op interne/externe inschrijving.