Siemens

Siemens Healthineers levert geavanceerde oplossingen op het gebied van medische beeldvorming voor diagnostiek en therapie, laboratoriumdiagnostiek en medische IT. Maar ons committent gaat verder dan het leveren van innovatieve systemen: door het aangaan van partnerships en gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een betere gezondheidszorg voor de huidige en toekomstige generaties. Met klinische uitkomsten waarmee artsen per individuele patiënt beter kunnen inschatten welke behandeling of medicatie effect zal hebben – en waaróm. Hierdoor kunnen ziektes niet alleen snéller herkend en gerichter behandeld worden, maar kunnen we de jaren die we langer leven ook in betere gezondheid doorbrengen.

https://www.healthcare.siemens.com/